WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW!

Od 11 maja br. otwieramy przedszkole przy uwzględnieniu wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej – w ograniczonym zakresie:

 1. Ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni jesteśmy ograniczyć liczebność grup
  przedszkolnych i dostosować do możliwości organizacyjnych placówki z zachowaniem
  odpowiedniego dystansu i szczególnych zasad higieny.
 2. Z przedszkola powinny skorzystać tylko dzieci, których rodzice nie mają możliwości
  pogodzenia pracy z opieką w domu i zmuszeni są wrócić do pracy (będziemy wymagali
  zaświadczeń z zakładu pracy potwierdzających powrót do pracy).
 3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
  pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w mniejszej grupie, w jednej sali.
  Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni
  przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy i zajęcia dydaktyczne.
 5. Dzieci nie będą wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki, nie będą też
  korzystały z placu zabaw.
 6. Przedszkole podczas prowadzenia opieki zapewnia dzieciom posiłki tylko w naczyniach
  jednorazowych.

Rodzice, którzy zmuszeni są skorzystać z opieki przedszkolnej (realizowana będzie
tylko funkcja opiekuńcza) prosimy o kontakt telefoniczny z placówką lub SMS pod
nr 795 792 999 do 06.05.2020 r. do godziny 10.00.

RODZICU PAMIĘTAJ!

 1. Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem do lat 8 zostaje przedłużony do 24 maja. Jeśli rodzic
  obawia się i nie chce posyłać dziecka do placówki opiekuńczej może z tego dalej korzystać.
 2. Rodzice muszą mieć świadomość, że pobyt dziecka w przedszkolu w czasie epidemii
  COVID-19 może narazić go na zarażenie koronawirusem.
 3. Rodzice mogą przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów
  chorobowych. Do przedszkola nie wolno posyłać dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
  kwarantannie lub w izolacji oraz jeśli wrócił z zagranicy.
 4. Rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na badanie temperatury ciała dziecku w przedszkolu.
 5. Należy ograniczyć kontakt dziecka przyprowadzanego do przedszkola z osobami starszymi,
  przede wszystkim z dziadkiem i babcią – oznacza to, że nie powinni oni odbierać
  i przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 6. Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie
  ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy
  kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się
  przez obserwację.
 7. Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa
  w drodze do i z przedszkola.
 8. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak
  i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 9. Wytłumacz dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy
  zabawek (nie będziemy przyjmować żadnych rzeczy z zewnątrz!).

Dyrekcja przedszkola

Maluch

Przedszkole Niepubliczne „AKADEMIA MALUCHA” powstało z myślą o tych wszystkich Rodzicach, którzy chcą aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach odpowiednich do ich wieku gwarantujących prawidłowy rozwój emocjonalny, wszechstronny rozwój intelektualny, pod troskliwym okiem opiekunów w małych grupach, a także chcą zapewnić im różnorodność zajęć dydaktycznych i dodatkowych.

Dodaj komentarz

Subscribe to Our Newsletter

[mc4wp_form]