17 GRUDNIA 2018 R. – SPOTKANIE EDUKACYJNE Z KOORDYNATOREM KAMPANII SPOŁECZNEJ BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!”

17 GRUDNIA 2018 R. – SPOTKANIE EDUKACYJNE Z KOORDYNATOREM KAMPANII SPOŁECZNEJ BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” -PANIĄ RENATĄ KARAŚ, PRACOWNIKIEM PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W ŁODZI. GŁÓWNYM CELEM SPOTKANIA BYŁO PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI DZIECI NA TEMAT ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA PRZEJAZDACH I TERENACH KOLEJOWYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNICH ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM.

Subscribe to Our Newsletter

[mc4wp_form]