OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!
* W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego przez Ministra Zdrowia przedszkole
rozpoczyna działalność opiekuńczą od 11 maja 2020 r. w godz. od godz. 7: 00 do godz. 16: 30.
* Z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy
z opieką w domu i zmuszeni są wrócić do pracy, zgłoszone tel. do dyrekcji placówki
(zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające powrót do pracy rodzice dostarczają
pierwszego dnia przy przyprowadzeniu dziecka).
* Personel przedszkola oraz rodzice dzieci zobowiązani są stosować się do wewnętrznych
procedur bezpieczeństwa i higieny w warunkach epidemii COVID – 19 obowiązujących
w przedszkolu, (rodzic zapozna się z nimi po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola).
* W przedszkolu zmniejsza się liczebność grupy przedszkolnej do 12 dzieci w grupie,
* Utworzone grupy dzieci przebywają w wyznaczonych salach ze stałymi nauczycielami.
Poszczególne grupy dzieci nie mają kontaktu ze sobą (rodzeństwa przyjmowane są do tej samej
grupy).
* Rodzice mogą przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe, bez żadnych objawów
chorobowych.
* Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodzica z zachowaniem wytycznych GIS –
dezynfekcja rąk przez rodzica przy wejściu do przedszkola, Dzieci powyżej 4 r. życia w drodze
do przedszkola powinny mieć osłonę ust i nosa (maseczka). Jednorazowo do przestrzeni
wspólnej przedszkola, tj. dolny hol przy drzwiach wejściowych może wejść tylko 1 rodzic
z dzieckiem/dziećmi.
* Rodzice i osoby przyprowadzające/odbierające dziecko, mają zachować dystans społeczny 2 m
w stosunku do pracowników przedszkola, przyprowadzają (do godz. 8: 30) i odbierają dzieci z
holu przedszkola ( od godz. 14:00).
* Dziecko przy przyprowadzeniu i odbieraniu go z przedszkola będzie miało dokonywany
pomiar temperatury w obecności rodzica i za jego zgodą oraz podczas pobytu w przedszkolu,
gdy będzie przejawiać niepokojące objawy chorobowe.
* Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek, innych przedmiotów.
* Z sal zostały usunięte sprzęty, których skutecznie nie można zdezynfekować m.in. zabawki
pluszowe, gry papierowe i puzzle itp., pozostałe przedmioty i zabawki będą na bieżąco
dezynfekowane.
* Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi będą mogli realizować zabawy i zajęcia
dydaktyczne.
* Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nadal będą realizowane.
* Przedszkole nie organizuje leżakowania dla najmłodszych dzieci.
* W przedszkolu dzieci nie będą myć zębów.
* W przedszkolu nie organizuje się wyjść poza teren placówki, np. na spacer czy wycieczkę.
* Firma cateringowa będzie dostarczać do przedszkola wyporcjowane posiłki w jednorazowych
naczyniach oraz jednorazowe sztućce i kubki. Dzieci będą spożywać posiłki w swojej sali z
zachowaniem zasad niezbędnej odległości od drugiego dziecka.
* Każdy rodzic zapoznaje się z procedurami indywidualnie i jest zobowiązany do ich stosowania,
co poświadcza podpisem w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Dyrekcja przedszkola

Maluch

Przedszkole Niepubliczne „AKADEMIA MALUCHA” powstało z myślą o tych wszystkich Rodzicach, którzy chcą aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach odpowiednich do ich wieku gwarantujących prawidłowy rozwój emocjonalny, wszechstronny rozwój intelektualny, pod troskliwym okiem opiekunów w małych grupach, a także chcą zapewnić im różnorodność zajęć dydaktycznych i dodatkowych.

Dodaj komentarz

Subscribe to Our Newsletter

[mc4wp_form]